Рио-де-Жанейро на метро - линия 3 (син) карта
Карта на метрото на Рио де Жанейро - линия 3 (синя)